DAGELIJKS INZICHT IN ANTIBIOTICAGEBRUIK

De SMART DATA producten van MagnaView maken het werk en de processen van gebruikers efficiënt, overzichtelijk, kwalitatief beter en daardoor waardevoller. MagnaView zet de schat aan data binnen organisaties om in sectorspecifieke, gerichte informatie. Zodat gebruikers als artsen, leraren, marketeers en andere professionals hun werk beter en slimmer kunnen uitvoeren.

Ziekenhuizen werken met MagnaView

MagnaView voorziet meer dan de helft van alle Nederlandse ziekenhuizen van Smart Analytics Applicaties die medische professionals in staat stellen met hun data verbeteringen te realiseren, zoals Pathos en PathLab.
Bronovo (Den Haag), Rijnland (Leiderdorp), Diaconessenhuis Leiden, TergooiZiekenhuizen (Hilversum/Blaricum), en Sint Franciscus/Vlietland (Rotterdam) maken gebruik van infectieziekten producten van MagnaView.

SPECIAAL VOOR

Leden van het A-Team
Leden van het A-team worden door MagnaView A-Team ondersteund met dagelijks inzicht in patiënten die antibiotica krijgen, en informatie in de tijd over afdelingen, patiënten, etc. Daarnaast kan MagnaView A-Team gebruikt worden voor rapportage aan de Raad van Bestuur en daarmee aan toezichthouders als de Inspectie.

Infectieziekten

MagnaView ontwikkelt niet alleen producten voor de afdeling Infectiepreventie maar levert ook actief een bijdrage op het gebied van ICT-ondersteuning bij infectieziekten. Hiervoor biedt MagnaView twee andere producten:

“MAGNAVIEW COMMITTEERT ZICH AAN HET LEVEREN VAN APPLICATIES DIE IN DE PRAKTIJK WERKELIJK RESULTAAT OPLEVEREN”

Dr. Paul van der Linden
Ziekenhuisapotheker, Tergooiziekenhuizen (Hilversum, Blaricum)

tergooi vlietland bronovo sint

Partners

PHILIPS

MagnaView wordt sinds 2005 gebruikt door Máxima Medisch Centrum (Eindhoven, Veldhoven) voor het ontsluiten van klinisch chemische informatie in Labosys. Drie ziekenhuizen gebruiken Microlab van MagnaView om gegevens uit Micros van Philips te ontsluiten voor microbiologische data. MagnaView werkt samen met Philips Healthcare en was onder andere spreker op uitnodiging van Philips op de Labosys/Micros gebruikersdagen.

MIPS

MIPS is leverancier van GLIMS, het Laboraborium Informatie Systeem dat door een groot deel van de microbiologische laboratoria in Nederland wordt gebruikt. Bij de implementatie van Impera in Bronovo en Diaconessenhuis Leiden heeft MagnaView in nauwe samenwerking met MIPS GLIMS-data ontsloten. Deze data-koppeling wordt ook ingezet in andere ziekenhuizen.